Jian Zhan Chinese Clay Tea Cup Tenmoku Pottery – Meimei Fine Teas

Your trusted source for best Chinese tea! Free Fast USA shipping on $89+ orders

Jian Zhan Tenmoku Pottery

Jian Zhan is a type of tea cup or tea bowl that is originated in Song dynasty, China, about 1200 years ago, famous for its beautiful pattern and colors.
Authentic Jian Zhan Tenmoku Teacup Rabbit Fur 100ml

Authentic Jian Zhan Tenmoku Teacup Rabbit Fur 100ml

Tea Ware - Authentic Jian Zhan Tenmoku Teacup Rabbit Fur 100ml MeiMei
Sold Out
Jian Zhan cups are produced in Shui Ji town of Jianyang city, Fujian province, also known as Jian Kiln. Jian...
Jian Zhan Oil Drop You Di Tea Cup

Jian Zhan Oil Drop You Di Tea Cup

From $ 85.00

Tea Ware - Jian Zhan Oil Drop You Di Cup MeiMei Fine Teas
 Jian Zhan cups are produced in Shui Ji town of Jianyang city, Fujian province, also known as Jian Kiln. Jian...
Large Jian Zhan Tea Cup Masterpiece 140ml

Large Jian Zhan Tea Cup Masterpiece 140ml

Tea Ware - Large Jian Zhan Cup Masterpiece 140ml MeiMei Fine Teas
Sold Out
Jian Zhan cups are produced in Shui Ji town of Jianyang city, Fujian province, also known as Jian Kiln. Jian...
Large Jian Zhan You Di Tea Bowl Masterpiece 150ml

Large Jian Zhan You Di Tea Bowl Masterpiece 150ml

Tea Ware - Large Jian Zhan You Di Bowl Masterpiece 150ml MeiMei Fine
Sold Out
Jian Zhan cups are produced in Shui Ji town of Jianyang city, Fujian province, also known as Jian Kiln. Jian...